Aplikuj

Imię

Nazwisko

Telefon

E-mail

Wykształcenie

Doświadczenie w sprzedaży w latach

Oczekiwane wynagrodzenie netto

Gotowość do podjęcia pracy

Preferowane miejsce pracy

Stanowiska pracy, którymi również jestem zainteresowany/a

Uwagi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych działającego w roli agencji zatrudnienia przez VERSUS NEWTECH sp. z o.o., adres ul. Kamionkowska 51, 03-812 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000423820, NIP 113285612, REGON 146161193, kapitał zakładowy 50.000 zł, wpisanej do rejestru agencji pracy pod numerem 11392. Udzielenie zgody jest dobrowolne lecz warunkuje otrzymywanie informacji o ofertach pracy potencjalnych pracodawców. Mam prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania.